Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μαθαίνοντας να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια!

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Πρόκειται για ένα σενάριο στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης που διεξάγεται σε παιδιά Β δημοτικού. Σκοπό έχει να  ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς στο δρόμο τόσο ως πεζούς όσο και ως οδηγούς ποδηλάτου.

Διευκρίνηση: το σενάριο για να ολοκληρωθεί σωστά υπερβαίνει τις 3 διδακτικές ώρες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές της Β Δημοτικού τα σήματα του ΚΟΚ και τους κανόνες ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
60 λεπτά
Φάση 1: "Ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης" & τα φωτεινά μπαλόνια
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας και Αίθουσα πληροφορικής
50 λεπτά
Φάση 2: Επίσκεψη αστυνομικού και σχολικής τροχονόμου
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Παιχνίδι: Το γλωσσάρι της κυκλοφοριακής αγωγής
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
60 λεπτά
Φάση 4: Εκμάθηση και ομαδοποίηση των σημάτων του ΚΟΚ
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 5: Κοντινές διαδρομές- επισήμανση επικίνδυνων σημείων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και να γίνουν φορείς προς τις οικογένειές τους
  2. Να είναι σε θέση να κατανοούν τη λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη (πεζών και οχημάτων)
  3. Να κατανοήσουν τις κυριότερες πινακίδες σήμανσης και τις τρεις κατηγορίες σημάτων.
  4. Να ξεχωρίσουν ποια οδική συμπεριφορά είναι επικίνδυνη και ποια ασφαλής.
  5. Να ευαισθητοποιηθούν και να προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση της διαδρομής τους προς το σχολείο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Κυκλοφοριακή αγωγή
σήματα
οδική ασφάλεια
τροχονόμος
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: μαρία γαϊτανίδη (Εκπαιδευτικός)