Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εξάρτηση διαλυτότητας στερεών ουσιών από το διαλύτη και τη θερμοκρασία

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές διερευνούν την εξάρτηση της διαλυτότητας στερών ουσιών από  το διαλύτη και τη θερμοκρασία, αξιοποιώντας εικονικό και πραγματικό εργαστήριο. Οι εργασίες προτείνονται να γίνουν από ομάδες τριών μαθητών στο εργαστήριο πληροφορικής και στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Οι μαθητές καθοδηγούνται με τη βοήθεια της πλατφόρμας και φύλλου εργασίας από το διδάσκοντα, ο οποίος και αναλαμβάνει την υποστήριξη των ομάδων.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Γιατί θερμαίνω ζαχαρόνερο, προκειμένου να φτιάξω σιρόπι;

Μπορώ να διαλύσω την ίδια ποσότητα αλατιού στο νερό και στο λάδι;

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: «Ανακατεύοντας ζαχαρόνερο»
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: «Ζεσταίνοντας ζαχαρόνερο»
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 3: «Νερό ή Οινόπνευμα;»
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
20 λεπτά
Φάση 4: «Εφαρμογή γνώσεων»
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Nα υπολογίζουν τη διαλυτότητα μιας ουσίας σε κάποιο διαλύτη
  2. Να αναγνωρίζουν την εξάρτηση της διαλυτότητας μιας στερεής ουσίας από τη θερμοκρασία και από το δ
  3. Να κατασκευάζουν και να αξιοποιούν για εξαγωγή συμπερασμάτων μια γραφική παράσταση
  4. Εφαρμογή αποκτούμενων γνώσεων για επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
διάλυμα
Διαλυτότητα
διαλύτης
Υλικοτεχνική υποδομή: 
εργαστήριο πληροφορικής και εργαστήριο Φυσικών επιστημών
Δημιουργός Σεναρίου: Κυριακή Ηλιάδου (Εκπαιδευτικός)