Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΕΞΩΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σενάριο εστιάζει στην κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή των μαθητών δίνοντας έμφαση ως προς το περιεχόμενο στην αναγνώριση και τη - μη λεκτική - έκφραση των συναισθημάτων και ως προς τη μεθοδολογία στη διερευνητική - ανακαλυπτική μάθηση, τις βιωματικές ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Η γλώσσα του σώματος προσεγγίζεται με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο από τους μαθητές με απώτερο στόχο την προαγωγή της μεταξύ τους συνεργασίας, της ενσυναίσθησης και της συλλογικότητας στο επίπεδο της ομάδας - τάξης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή των μαθητών και συγκεκριμένα η εξοικείωση των μαθητών με τις μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας, η εξάσκησή τους στην αναγνώριση και αξιοποίηση αυτών μέσα από οργανωμένες βιωματικές ομαδοσυνεργατικές διεργασίες  και η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας σε μη λεκτικό επίπεδο.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χώρος Διεξαγωγής: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 2: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Χώρος Διεξαγωγής: ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
45 λεπτά
Φάση 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
Χώρος Διεξαγωγής: ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν οι μαθητές διαφορετικούς τρόπους εξωλεκτικής επικοινωνίας
  2. Να είναι σε θέση να αναπαριστούν μορφές εξωλεκτικής επικοινωνίας
  3. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και συλλογικότητας και ενσυναίσθησης
  4. Να εξοικειωθούν με βιωματικές ομαδοσυνεργατικές διεργασίες
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
εξωλεκτική επικοινωνία
έκφραση συναισθημάτων
βιωματικές δραστηριότητες
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΖΙΑΝΗ (Εκπαιδευτικός)