Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γερά Δοντάκια

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο "Γερά Δοντάκια" απευθύνεται σε μαθητές της Α' και Β΄τάξης Δημοτικού Σχολείου και μπορεί να εκπονηθεί σε τέσσερις διδακτικές ώρες της Ευέλικτης Ζώνης (ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της κάθε τάξης). Στις ηλικίες των τάξεων αυτών οι μαθητές χάνουν τα νεογιλά δόντια τους και βγάζουν τα μόνιμα. Επομένως, είναι ευκαιρία οι μαθητές να μάθουν να ενισχύουν στάσεις και συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν να έχουν πάντα ένα υγιές και όμορφο χαμόγελο.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η υγεία της ψυχής και του σώματος. Η στοματική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γενικής υγείας και συντελεί στην ποιότητα ζωής του ατόμου. Στόχος του σχολείου είναι η παροχή εκπαίδευσης που ενισχύει ή διατηρεί στάσεις και συμπεριφορές υπευθυνότητας σε ζητήματα υγείας, συνεπώς και σε ζητήματα στοματικής υγείας. 

Το ψηφιακό σενάριο «Γερά Δοντάκια» στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν θετική στάση και συμπεριφορά στα θέματα φροντίδας της στοματικής υγείας. Ο στόχος του σεναρίου επιτυγχάνεται αξιοποιώντας βιωματικές δράσεις μέσα σε ένα διαθεματικό πλαίσιο και σε κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού της τάξης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Αφόρμηση, ανάδειξη ιδεών – Η αξία των δοντιών
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 2: Μορφολογία της στοματικής κοιλότητας
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
60 λεπτά
Φάση 3: Υγιεινή του στόματος
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 4: Δεξιότητες για τη φροντίδα του στόματος
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
25 λεπτά
Φάση 5: Ανακεφαλαίωση – Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τη μορφολογία της στοματικής κοιλότητας και τη χρησιμότητά της.
  2. Να γνωρίσουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στη σωστή υγιεινή του στόματος (διατροφή, συνήθειες).
  3. Να αναπτύξουν δεξιότητες για τη φροντίδα του στόματος.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αγωγή υγείας
στοματική υγιεινή
δόντια
Υλικοτεχνική υποδομή: 
βιντεοπροβολέας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο, πλαστελίνη, χαρτόνι εκτύπωσης, χαρτόνι, οδοντόβουρτσες, οδοντόπαστα, πλαστικά ποτήρια, χαρτί κουζίνας
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)