Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Ημερολόγιο του Κένταυρου Χείρωνα στην εποχή μας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το ημερολόγιο του Κένταυρου Χείρωνα είναι μια περιβαλλοντική εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία ενσωματώνει αρχές διεπιστημονικής προσέγγισης σε ένα θέμα που εντάσσεται στο βασικό αστρονομικό αλφαβητισμό και εκτυλίσσεται στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με αφορμή ιστορικές πηγές που θέλουν τον μυθικό Κένταυρο να διδάσκει μια πλειάδα ηρώων όπως π.χ. ο Ιάσωνας, για τους τρόπους προσανατολισμού και πλοήγησης με βάση τα αστέρια, αναπτύσσεται μια εκπαιδευτική προσέγγιση κατάλληλη για σχολεία του νομού Μαγνησίας και όχι μόνο. Ο Χείρωνας εκτός από προσανατολισμό δίδασκε και Ιατρική με βάση τα βότανα του Πηλίου τα οποία συνέλλεγε την κατάλληλη εποχή. Το πώς προσδιόριζε την κατάλληλη εποχή καλούνται οι μαθητές να ανακαλύψουν δημιουργώντας ένα φωτογραφικό ημερολόγιο με τις θέσεις δύσης του ήλιου σε διάφορες εποχές. Στη συνέχεια αφού κατασκευάσουν το ημερολόγιο, επαληθεύουν τη χρήση του προσδιορίζοντας ημερομηνίες με βάση τη θέση της δύσης στο δυτικό ορίζοντα.Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους οι μαθητές έρχονται σε επαφή εκτός από την αστρονομία και με τα γνωστικά αντικείμενα της ιστορίας, μυθολογίας και γεωγραφίας. Επίσης αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται με την παρατήρηση, φωτογράφηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το ημερολόγιο του Κένταυρου Χείρωνα είναι μια περιβαλλοντική εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία ενσωματώνει αρχές διεπιστημονικής προσέγγισης σε ένα θέμα που εντάσσεται στο βασικό αστρονομικό αλφαβητισμό και εκτυλίσσεται στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Με αφορμή ιστορικές πηγές που θέλουν τον μυθικό Κένταυρο να διδάσκει μια πλειάδα ηρώων όπως π.χ. ο Ιάσωνας, για τους τρόπους προσανατολισμού και πλοήγησης με βάση τα αστέρια, αναπτύσσεται μια εκπαιδευτική προσέγγιση κατάλληλη για σχολεία του νομού Μαγνησίας και όχι μόνο. Ο Χείρωνας εκτός από προσανατολισμό δίδασκε και Ιατρική με βάση τα βότανα του Πηλίου τα οποία συνέλλεγε την κατάλληλη εποχή. Το πώς προσδιόριζε την κατάλληλη εποχή καλούνται οι μαθητές να ανακαλύψουν δημιουργώντας ένα φωτογραφικό ημερολόγιο με τις θέσεις δύσης του ήλιου σε διάφορες εποχές. Στη συνέχεια αφού κατασκευάσουν το ημερολόγιο, επαληθεύουν τη χρήση του προσδιορίζοντας ημερομηνίες με βάση τη θέση της δύσης στο δυτικό ορίζοντα.Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους οι μαθητές έρχονται σε επαφή εκτός από την αστρονομία και με τα γνωστικά αντικείμενα της ιστορίας, μυθολογίας και γεωγραφίας. Επίσης αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται με την παρατήρηση, φωτογράφηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
90 λεπτά
Φάση 1: Διέγερση ενδιαφέροντος με βάση τη μυθολογία
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη - Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
90 λεπτά
Φάση 2: Καθοδήγηση στην αναζήτηση αστρονομικών πληροφοριών
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη - Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου
90 λεπτά
Φάση 3: Τοποθέτηση του προβλήματος και πρόταση λύσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη και υπαίθριος χώρος της επιλογής των μαθητών
600 λεπτά
Φάση 4: Συλλογή δεδομένων με πρωτοβουλία των μαθητών
Χώρος Διεξαγωγής: Ύπαιθρος και Σχολείο
45 λεπτά
Φάση 5: Επεξεργασία δεδομένων και απάντηση στο πρόβλημα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Γνωριμία με την διαδικασία : πρόβλημα-παρατήρηση-επεξεργασία-απάντηση-πρακτική εφαρμογή
  2. Καλλιέργεια συνεργασίας, προγραμματισμού δράσεων, καταμερισμού εργασίας
  3. Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σχετικά με φωτογράφιση, επεξεργασία εικόνας
  4. Χρήση ΤΠΕ στην αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ημερολόγιο
Ορίζοντας
Δύση
Ετήσια Πορεία του Ηλιου.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα φωτογράφησης
Δημιουργός Σεναρίου: Σεραφείμ Σπανός (Εκπαιδευτικός)