Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο προσεγγίζει την χριστιανική εικόνα από θεολογική, αισθητική και τεχνική άποψη. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά είδη της τέχνης της αγιογρφίας και εστιάζει στην εικόνα της Γέννησης του Χριστού για να αναλυθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, οι συμβολισμοί και η διαφορετικότητα στην προσέγγιση του γεγονότος της Γεννήσεως από τους καλλιτέχνες που το απεικόνισαν.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο στοχεύει να γνωρίσουν οι μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού τη βυζαντινή τέχνη αγιογραφίας, να επισημάνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να αναγνωρίσουν την πνευματικότητα των εικόνων. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Οι εικόνες μάς διδάσκουν
Χώρος Διεξαγωγής: Η μαθητική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 2: Τα χαρακτηριστικά της τέχνης των εικόνων
Χώρος Διεξαγωγής: Η μαθητική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 3: Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού
Χώρος Διεξαγωγής: Η μαθητική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να πληροφορηθούν οι μαθητές για τα χαρακτηριστικά είδη της βυζαντινής τέχνης.
  2. Να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά διαφόρων τεχνοτροπιών στην ζωγραφική των βυζαντινών εικόνων
  3. Να καταστούν ικανοί ώστε να εντοπίζουν τους συμβολισμούς και τα μηνύματα που εκπέμπουν οι εικόνες.
  4. Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και των εφαρμογών τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
βυζαντινή τέχνη
εικόνα
μακεδονική σχολή
κρητική σχολή
δυτική σχολή
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός πίνακας, videoprojector, ικανός αριθμός Η/Υ όσοι και οι μαθητικές ομάδες, σύνδεση στο διαδίκτυο, λογισμικό "Θρησκευτικά Ε΄-ΣΤ΄" του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (προαιρετικά ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές όσες και οι μαθητικές ομάδες)
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)