Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της Αλήθειας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο παρουσιάζει την Αλήθεια μέσα από τα ιερά κείμενα. Αναφέρεται στα βιβλία της Αγίας Γραφής και στα Ευαγγέλια που συνέγγραψαν με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος οι τέσσερις Ευαγγελιστές μας, ο Ιωάννης, ο Μάρκος, ο Ματθαίος και ο Λουκάς.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο στοχεύει να κατανοήσουν οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού ότι το Ευαγγέλιο αποτελεί την πρωταρχική και κορυφαία πηγή της χριστιανικής αλήθειας για τη ζωή. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή (Ιωαν. 14,6)
Χώρος Διεξαγωγής: Η μαθητική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 2: Η Παλαιά Διαθήκη
Χώρος Διεξαγωγής: Η μαθητική αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 3: Η Καινή Διαθήκη και η Αποκάλυψη του Ιωάννη
Χώρος Διεξαγωγής: Η μαθητική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίσουν οι μαθητές το Ευαγγέλιο ως το βιβλίο της Αλήθειας.
  2. Να διαπιστώσουν πως η μελέτη του Ευαγγελίου οδηγεί στην προσέγγιση της Αλήθειας του Χριστού
  3. Να πληροφορηθούν για τα βιβλία της Αγίας Γραφής (ονομασία και περιεχόμενο)
  4. Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και των εφαρμογών τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ όσες και οι μαθητικές ομάδες με σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένο το λογισμικό Θρησκευτικά Ε-Στ του ΠΙ, σχολικό εγχειρίδιο, Videoprojector, διαδραστικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)