Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η περίοδος της εφηβείας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Αξιοποιώντας τη μέθοδο της ιστοεξερεύνησης αντλήσαμε πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Ψυχοθεραπευτή παιδιών, εφήβων και νέων Αντώνιου Στυλιανάκη και από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία.

Οι πληροφορίες που αντλήσαμε  από κάθε ιστοσελίδα παρουσιάστηκαν στα παιδιά με εννοιολογικούς χάρτες.

Για να κάνουν τα παιδιά την εργασία, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα ανέλαβε να ασχοληθεί με ένα από τα τρία στάδια της εφηβείας. Δούλεψαν ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας που ετοίμασα για κάθε ομάδα.

Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσιάσε την εργασία που έκανε σε ολόκληρη τη τάξη.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τη περίοδο που διανύουν, την εφηβεία. Μαθαίνουν περισσότερα για το τι θα συμβεί καθώς εξελίσσεται και τι θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι για να ολοκληρωθεί αυτό το "ταξίδι της ενηλικίωσης" με επιτυχία.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Ανίχνευση γνώσεων και αναπαραστάσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 2: Συγκρότηση ομάδων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
90 λεπτά
Φάση 3: Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
90 λεπτά
Φάση 4: Δημιουργία παρουσιάσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
90 λεπτά
Φάση 5: Παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Μαθαίνω τα στάδια της εφηβείας: πότε αρχίζει και πόσο διαρκεί το καθένα.
  2. Μαθαίνω τις αλλαγές που συμβαίνουν σε κάθε στάδιο σε βιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο.
  3. Μαθαίνω ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση σε κάθε στάδιο
  4. Μαθαίνω ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των γονέων μου σε κάθε στάδιο της εφηβείας.
  5. Χρησιμοποιώ τις νέες τεχνολογίες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
εφηβεία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, 1 προτζέκτορας
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΗΝΑ ΖΕΓΛΗ (Εκπαιδευτικός)