Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αναζήτηση στοιχείων σε μονοδιάστατο πίνακα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το πρόβλημα της αναζήτησης (searching) στοιχείου(ων) σε πίνακα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον λόγω της χρησιμότητάς του σε πλήθος εφαρμογών. Η λειτουργία της αναζήτησης αποσκοπεί στον εντοπισμό κάποιου(ων) στοιχείου(ων) σε έναν πίνακα. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αναζήτησης σε πίνακα που εξαρτώνται κυρίως από το αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος σε αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη ή όχι. Μια άλλη παράμετρος είναι αν ο πίνακας περιέχει στοιχεία που είναι όλα διάφορα μεταξύ τους ή όχι.

Στο πλαίσιο του σεναρίου θα εξεταστούν η σειριακή ή γραμμική μέθοδος αναζήτησης σε πίνακα και η δυαδική αναζήτηση που εφαρμόζεται αποκλειστικά σε ταξινομημένους πίνακες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το πρόβλημα της αναζήτησης (searching) στοιχείου(ων) σε πίνακα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον λόγω της χρησιμότητάς του σε πλήθος εφαρμογών. Υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι αναζήτησης σε πίνακα που εξαρτώνται κυρίως από το αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος ή όχι. Μια άλλη παράμετρος είναι αν ο πίνακας περιέχει στοιχεία που είναι όλα διάφορα μεταξύ τους ή όχι. Ο εκπαιδευτικός -στο πλαίσιο του μαθήματος- καλείται να προσεγγίσει τις παραπάνω περιπτώσεις επιχειρώντας ταυτόχρονα να βοηθήσει τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να επιλέγουν τον καταλληλότερο αλγόριθμο αναζήτησης ανάλογα με το πρόβλημα.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι ενώ οι μαθητές γνωρίζουν τις διαφορετικές μεθόδους αναζήτησης, κατά την διάρκεια της εξέτασης επιλέγουν την υλοποίηση του αλγορίθμου της αναζήτησης με τη χρήση της εντολής ΓΙΑ, αντί των άλλων μεθόδων. Στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές να υπερβούν τα συγκεκριμένα διδακτικά εμπόδια και να είναι σε θέση να επιλέγουν τον κατάλληλο αλγόριθμο αναζήτησης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγικές δραστηριότητες
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)
20 λεπτά
Φάση 2: Αλγόριθμος σειριακής αναζήτησης ύπαρξης και θέσης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)
40 λεπτά
Φάση 3: Αλγόριθμοι σειριακής αναζήτησης (παραλλαγές)
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)
40 λεπτά
Φάση 4: Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ)
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να διακρίνουν τις μεθόδους αναζήτησης.
  2. Να επιλέγουν αλγ. αναζήτησης ανάλογα με το αν ο πίνακας περιέχει διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία.
  3. Να αποφασίζουν αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την δυαδική αναζήτηση.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Πίνακας
Αναζήτηση
Σειριακή
Δυαδική
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, Διερμηνευτής της Γλώσσας
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)