Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

«Είμαστε όπως οι βάτραχοι γύρω από μια λίμνη»: Όταν οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες…

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το πρόβληµα - θέµα που θα διερευνηθεί είναι η συγκριτική θεώρηση των δύο μεγάλων αποικισμών της αρχαιότητας και η σύνδεσή τους με το σύγχρονο ρεύμα μετανάστευσης. Το εκπαιδευτικό σενάριο  δεν προσεγγίζει την ιστορική γνώση ως συσσώρευση ιστορικών στοιχείων, αλλά, προσπαθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις της ιστορικής εκπαίδευσης, να συνδέσει την ιστορική γνώση με την ιστορική μέθοδο.Οι μαθητές διερευνούν υλικό ιστορικών πηγών, οικοδομούν ιστορική γνώση,παρακολουθούν τη διαδικασία δημιουργίας μιας αποικίας κατα την αρχαιότητα και αντιλαμβάνονται την ανάγκη που οδήγησε σε αυτή την επιλογή,  αναλογικά συγκρίνουν τις πρώτες αυτές μετακινήσεις με τα νεότερα και σύγχρονα ρεύματα μετακινήσεων,  ανασύρουν και αξιοποιούν προσωπικές τους εμπειρίες και μαρτυρίες προσώπων που βίωσαν ή βιώνουν παρόμοια κατάσταση, έρχονται σε σύγκρουση με πιθανές προσωπικές τους στερεοτυπικές αντιλήψεις, καλλιεργούν ανώτερες νοητικές ικανότητες κριτικής σκέψης και συναγωγής συμπεράσματος, αυτοαξιολογούνται και ανατροφοδοτούνται. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση και την ομαδοσυνεργατική έρευνα να αναζητήσουν οι μαθητές τις πορείες, τα κοινά γνωρίσματα αλλά και τις διαφορές των δύο μεγάλων αποικιστικών ρευμάτων της αρχαιότητας (Α’ και Β’ Αποικισμών). Προτείνεται μέσα από τη συγκριτική θεώρησή τους, η ανακάλυψη των αιτίων από τον ίδιο τον μαθητή και η διαπίστωση, με τη βοήθεια των πηγών, της απήχησης που είχε το ιστορικό γεγονός των αποικισμών. Επιπλέον ο συσχετισμός τους με το σύγχρονο ρεύμα μετανάστευσης και η κατανόηση από τους μαθητές ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά διέπεται από τις ίδιες αρχές και ανάγκες διαχρονικά. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
40 λεπτά
Φάση 1: Προετοιμασία ομάδων
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο πληροφορικής
40 λεπτά
Φάση 2: 1ο ΦΥΛΛΟ (Κοινό για όλες τις ομάδες)
Χώρος Διεξαγωγής: εργαστήριο πληροφορικής
200 λεπτά
Φάση 3: ΟΜΑΔΑ Α' - ΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
200 λεπτά
Φάση 4: ΟΜΑΔΑ Β΄- ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
200 λεπτά
Φάση 5: ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1.  Να αντιληφθούν την αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων και πως ο αντίκτυπος τους βοηθάει να συνδεθε
  2. Να διερευνούν τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνέπειες των αποικισμών
  3.  Να συνεργάζονται για να μοιράζονται σκέψεις και ιδέες και να αναπτύσσουν συλλογικά επιχειρήματα, ν
  4.  Να ενθαρρυνθεί η αυτενέργεια των μαθητών και να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη τους .
  5.  Να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο (μηχανές αναζήτησης-πλοήγηση σε προσφερόμεν
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Α' Αποικισμός
Β' Αποικισμός
μητρόπολη
αποικία
οικιστής
οικονομία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής  Προβολέας και υπολογιστής  Κειμενογράφος, φυλλομετρητής, λογισμικό παρουσίασης  Λογισμικό Ιστορία a b c , Ιστότοποι,
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)