Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κριτικός στοχασμός μέσω της τέχνης με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές μέσω της ανάλυσης έργων τέχνης συνειδητοποιούν την ανάγκη να μετατραπούν από παθητικοί θεατές σε στοχαστικοί θεατές.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το θέμα που εξετάζουμε αφορά τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί γιατί θεωρείται κοινωνικό πρόβλημα. Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός που εκδηλώνεται μεταξύ των μαθητών έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο προσοχής, συζήτησης και μελέτης.  Έχει πολλές σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη σωματική και ψυχική υγεία, όσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες με πολλές φορές τραγικά αποτελέσματα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Σχεδιασμός
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 2: Δράση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 3: Παρατήρηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Αίθουσα
45 λεπτά
Φάση 4: Αναστοχασμός
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική Αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να διαχειρίζονται καλύτερα τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
  2. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και αποφυγή ή επίλυση συγκρούσεων.
  3. Να οδηγηθούν στην αναθεώρηση στερεότυπων παραδοχών, δημιουργώντας εναλλακτικές απόψεις και στάσεις.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
σχολικός εκφοβισμός
μαθητές
ενδοσχολική βία
σχολείο
εκπαιδευτικός
σωματική - ψυχική υγεία.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Βιντεοπροβολέας, χαρτιά Α4, πίνακας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)