Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εισαγωγή στη Γαλλική Επανάσταση

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Παρουσίαση και επεξεργασία αιτίων της Γαλλικής Επανάστασης μέσα από την επαγωγική ανακαλυπτική μάθηση και τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων θεατροπαιδαγωγικών μεθόδων.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αποσκοπεί στην διερεύνηση της κοινωνικής σύνθεσης της Γαλλίας του 18ου αιώνα και των αιτίων που οδήγησαν στην έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης στα τέλη του. Το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης αποτελεί μια καλή αφορμή για τους μαθητές να κατανοήσουν την ιστορική συνέχεια, τη σύνδεση της Ιστορίας και των ιστορικών γεγονότων με τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες και ζυμώσεις και να διερευνήσουν μέσα από την ομαδοκεντρική και βιωματική διδασκαλία με την βοήθεια των ΤΠΕ ένα ιστορικό γεγονός από διαφορετικές οπτικές γωνίες διαμορφώνοντας μια σφαιρική άποψη των πραγμάτων.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Ανάκληση προηγούμενης γνώσης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
15 λεπτά
Φάση 2: Αναγνώριση προσώπων της εποχής,διατύπωση υποθέσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη, αίθουσα με βιντεοπροβολέα
25 λεπτά
Φάση 3: Κατασκευή κοινωνικής πυραμίδας,διατύπωση αιτίων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα με βιντεοπροβολέα
45 λεπτά
Φάση 4: Επεξεργασία πηγών και δραματοποίηση
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατανοούν οι μαθητές την ιστορική συνέχεια και τα αίτια ιστορικών γεγονότων
  2. Να κατασκευάζουν την κοινωνική πυραμίδα μιας χώρας και το ρόλο που έχει κάθε κοινωνική ομάδα.
  3. Να αναπαριστούν σχηματικά τη ροή των ιστορικών γεγονότων μέσα από σχεδιαγράμματα.
  4. Να συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες από οπτικοακουστικό υλικό που περιέχει πυκνότητα πληροφοριών
  5. Να δραματοποιούν ένα ιστορικό γεγονός κατανοώντας το ρόλο κάθε κοινωνικής ομάδας μέσα από πηγές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Γαλλική Επανάσταση
κοινωνία
αίτια
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Προβολέας, Κάρτες με εικόνες, ήχος
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)