Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ας φτιάξουμε μια ιστορία ωραία με τον Αίσωπο παρέα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο, εστιάζει στην ενίσχυση της εξοικείωσης των παιδιών με εκφάνσεις της γνωστικής περιοχής της Γλώσσας, που σχετίζονται κυρίως με την προφορική επικοινωνία και την ανάγνωση. Αξιοποιεί ως βασικό δομικό υλικό ένα γνωστό μύθο του Αισώπου, προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλες μαθησιακές ευκαιρίες που θα ενθαρρύνουν τα παιδιά να καλλιεργήσουν τον αφηγηματικό λόγο, την αναγνώριση λέξεων και την κατανόηση κειμένων.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης, τα παιδιά παροτρύνονται να αξιοποιήσουν κατάλληλες αφηγηματικές τεχνικές, προκειμένου να αναδιηγηθούν έναν μύθο του Αισώπου που παρουσιάζεται με τη μορφή φωτοιστορίας και να αποδώσουν την κεντρική του ιδέα με την επιλογή ενός κατάλληλου λεκτικού σχήματος.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Ανίχνευση πρότερων γνώσεων των μαθητών
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
30 λεπτά
Φάση 2: Βρες την κρυμμένη ιστορία
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
30 λεπτά
Φάση 3: Τέσσερις Εικόνες-Μια Ιστορία
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
20 λεπτά
Φάση 4: Πες την ιστορία με μια παροιμία
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
20 λεπτά
Φάση 5: Δραστηριότητες Επέκτασης Σεναρίου
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να διηγηθούν το μύθο, αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες που προσφέρουν οι εικόνες
  2. Να τηρήσουν τη χρονική σειρά των γεγονότων κατά την αφήγηση, αναπαράγοντας εύστοχα λεκτικά σχήματα
  3. Να ενισχύσουν την αφηγηματική σκέψη κατά τη σύνθεση ιστορίας με τέσσερις εικόνες
  4. Να εμπλουτίσουν τον προφορικό λόγο μέσα από την περιγραφική απόδοση του μύθου με μία παροιμία
  5. Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν γραπτές πληροφορίες που υπάρχουν σε διάφορες πηγές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αφήγηση
Οπτικός Γραμματισμός
Προφορική Επικοινωνία
Ανάγνωση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Μύθος Αισώπου, Οπτικό υλικό από το μύθο, Σχετική με το μύθο παροιμία, Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)