Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μέσα από τη γειτονιά του χθες ανακαλύπτω τη γειτονιά του σήμερα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σενάριο εστιάζει στη γνωριμία και ένταξη των παιδιών στο εγγύς κοινωικό τους πλαίσιο. Οι δράσεις που αναπτύσσονται αφορούν στην εξοικείωση των παιδιών με γεωγραφικά και ιστορικά δεδομένα, προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και κατανόηση του περιβάλλοντος της γειτονιάς.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Στο παρόν σενάριο, μέσα από διαδικασίες ερευνητικής δράσης (προβληματισμός-υπόθεση-διερεύνηση-επαλήθευση ή διάψευση) τα παιδιά ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν το εγγύς ανθρωπογενές περιβάλλον τους και πιο συγκεκριμένα τη γειτονιά τους και να την αντιμετωπίσουν ως ένα δυναμικό αντικείμενο μάθησης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Ας εξερευνήσουμε τη γειτονιά
Χώρος Διεξαγωγής: Γειτονιά και Τάξη
30 λεπτά
Φάση 2: Η γειτονιά μέσα στο χάρτη
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
30 λεπτά
Φάση 3: Η γειτονιά μέσα στο χρόνο
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
30 λεπτά
Φάση 4: Η ιστορία της γειτονιάς στο χθες και το σήμερα
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εξερευνήσουν τη γειτονιά χρησιμοποιώντας ποικίλα ερευνητικά εργαλεία
  2. . Να "διαβάζουν" απλούς χάρτες και να εντοπίζουν σημαντικά σημεία της γειτονιάς
  3. Να αντιλαμβάνονται τη ροή του χρόνου μέσα από τις αλλαγές στην ιστορία της γειτονιάς
  4. Να δημιουργήσουν ιστορίες για τη γειτονιά αξιοποιώντας ιστορικά ή φανταστικά στοιχεία
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Γειτονιά
Χάρτες
Παρόν
Παρελθόν
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Συσκευές καταγραφής εικόνας-ήχου, Λογισμικό γραφικής απεικόνισης της γης, Χάρτες, Εικόνες, Βιβλία, Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)