Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εφημερίδες!

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σενάριο στοχεύει στην επαφή των παιδιών με διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου και συγκεκριμένα με την εφημερίδα αλλά και στην καλλιέργεια -μέσα απ' αυτή- της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι η επαφή των νηπίων με μία από τις εκδοχές του γραπτού λόγου, την εφημερίδα και η χρησιμοποίησή της για τη δημιουργία ευκαιριών στην τάξη,  ώστε τα παιδιά  να κατανοήσουν και να παράγουν γραπτό λόγο.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Ας διαβάσουμε μια εφημερίδα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 2: Πρωτοσέλιδα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 3: Ας γίνουμε δημοσιογράφοι
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 4: Δραστηριότητα επέκτασης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να έρθουν τα νήπια σε επαφή με τις εφημερίδες
  2. Να υιοθετήσουν βασικές συμβάσεις της ανάγνωσης
  3. Να κατανοήσουν και να παράγουν γραπτό λόγο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
νηπιαγωγείο
εφημερίδα
γλώσσα
ΤΠΕ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)