Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακαλύπτω τον εαυτό μου

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Κατά την εφαρμογή του παρόντος σεναρίου οι μαθητές αρχικά ανιχνεύουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εαυτού τους, στη συνέχεια προσδιορίζουν τα ενδιαφέροντά τους και τέλος καλούνται να καταγράψουν τις εκπαιδευτικές τους επιλογές και τις εξ αυτών συνεπαγόμενες επαγγελματικές επιλογές τους.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ένας από τα βασικούς στόχους που καλείται να επιδιώξει ο εκπαιδευτικός, καθώς και να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις επιτυχίας του, στο πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων, που άπτεται του επιστημονικού πεδίου του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι να καταφέρουν οι μαθητές να ανιχνεύσουν και να εκτιμήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.

Το παρόν σενάριο προσφέρει έναν τρόπο προσέγγισης του εν λόγω ζητήματος, προκειμένου να συνδράμει τον εκπαιδευτικό στην επιτυχία του προαναφερθέντος στόχου.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Ο εαυτός μου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με τη δυνατότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Tablets (WiFi)
45 λεπτά
Φάση 2: Τα ενδιαφέροντά μου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με τη δυνατότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Tablets (WiFi)
45 λεπτά
Φάση 3: Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές μου επιλογές
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής ή Αίθουσα διδασκαλίας με τη δυνατότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Tablets (WiFi)
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εντοπίσουν οι μαθητές τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητά τους.
  2. Να είναι σε θέση να προσδιορίσουν την εικόνα του εαυτού τους (αυτοεικόνα).
  3. Να καταφέρουν να εντοπίσουν και να καταγράψουν τα ενδιαφέροντά τους.
  4. Να συνδυάσουν τα ενδιαφέροντά τους με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ανακάλυψη του εαυτού
διάγνωση προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
ανίχνευση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής με ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο ή ύπαρξη φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)