Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από που 'σαι ποταμάκι; Ο κύκλος του νερού

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σενάριο στοχεύει στην κατανόηση από μέρους των παιδιών, του κύκλου του νερού και των σταδίων που χαρακτηρίζουν το φυσικό αυτό φαινόμενο, μέσα από ποικίλες  δραστηριότητες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι η κατανόηση από  μέρους των παιδιών του φαινομένου του κύκλου του νερού ή αλλιώς του υδρολογικού κύκλου, που λειτουργεί εδώ και δισσεκατομμύρια χρόνια.  

Το νερό αποτελεί ένα από τα πιο προσφιλή και οικεία θέματα των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο, που δίνει πολλές ευκαιρίες διερεύνησης, παρατήρησης, δράσης/παιχνιδιού και ευαισθητοποίησης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Ο κύκλος του νερού
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 2: Από που 'σαι ποταμάκι;
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 3: Πείραμα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 4: Δραστηριότητα επέκτασης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν τα παιδιά και να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού
  2. Να γνωρίσουν τις καταστάσεις του νερού
  3. Να εξοικειωθούν με το πείραμα
  4. Να γνωρίσουν έναν άλλον τύπο γραφής του νερού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
νερό
κύκλος νερού
νηπιαγωγείο
ποτάμι
πείραμα
ΤΠΕ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)