Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Μελέτη της ανόρθωσης της εναλλασσόμενης τάσης, δηλαδή της μετατροπής της σε συνεχή.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η δυσκολία κατανόησης της λειτουργίας της ανόρθωσης της εναλλασσόμενης τάσης. Μέσω των διαδραστικών προσομοιώσεων γίνεται εμφανής και άμεσα αντιληπτή η λειτουργία των κυκλωμάτων τόσο της απλής όσο και της πλήρους ανόρθωσης
 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 2: Απλή ανόρθωση
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 3: Πλήρης ανόρθωση
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 4: Εξομάλυνση ανορθωμένης τάσης
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
5 λεπτά
Φάση 5: Τι μάθαμε;
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν τα κυκλώματα απλής και πλήρους ανόρθωσης
  2. Οι μαθητές να μπορούν να περιγράφουν τη λειτουργία των κυκλωμάτων ανόρθωσης
  3. Οι μαθητές να μπορούν να περιγράψουν τη λειτουργία και τη χρησιμότητα του φίλτρου RC
  4. Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ανόρθωση
απλή
πλήρης
εναλλασσόμενη τάση
φίλτρο
κυμάτωση
συνεχής τάση
δίοδος
γέφυρα
πυκνωτής
Υλικοτεχνική υποδομή: 
1 H/Y με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανά ομάδα μαθητών
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)