Ηλεκτρονική - Αυτοματισμός (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα - Νόμος του Ωμ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές με κατάλληλες προσομοιώσεις και δραστηριότητες, ανακαλύπτουν το νόμο του Ωμ, ο οποίος περιγράφει την ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό σε σχέση με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του.

Με αντίστοιχες προσομοιώσεις και δραστηριότητες ανακαλύπτουν σε ποια περίπτωση δεν ισχύει ο νόμος του Ωμ.

Στο τέλος μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τον  χρωματικό κώδικα που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση της τιμής των αντιστατών, κάτι που είναι απαραίτητο για έναν ηλεκτρονικό.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Tο ρεύμα που διαρρέει έναν αγωγό σε σχέση με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του, είναι από τις θεμελιώδεις έννοιες των ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
25 λεπτά
Φάση 2: Ο νόμος του Ωμ
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 3: Ισχύει πάντα ο νόμος του Ωμ;
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 4: Χρωματικός κώδικας αντιστάσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 5: Τι μάθαμε;
Χώρος Διεξαγωγής: Στο εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να μπορούν να περιγράφουν τη σχέση ρεύματος και τάσης σε έναν αγωγό
  2. Οι μαθητές να μπορούν να προβλέπουν αποτελέσματα και να καταλήγουν σε συμπεράσματα
  3. Οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιούν το χρωματικό κώδικα αντιστάσεων
  4. Οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα.
  5. Οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
αντίσταση
τάση
ρεύμα
αγωγός
ηλεκτρικό κύκλωμα
νόμος του Ωμ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
1 Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανά ομάδα μαθητών
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)