Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία Ιστοσελίδων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Αυτό το ψηφιακό διδακτικό σενάριο διαπραγματεύεται βασικές έννοιες γύρω από την κατασκευή ιστοσελίδω. Αποτελείται από τρείς φάσεις: η πρώτη φάση με τίτλο "Εισαγωγή στην Δημιουργία Ιστοσελίδων" γίνεται αναφορά στον τρόπο που δημιουργούμε ιστοσελίδες. Επί πλέον αναφορά γίνεται στις υπάρχουσες σήμερα τεχνολογίες δημιουργίας ιστοσελίδων και κατασκευής ιστοτόπων. Επίσης σε αυτή την φάση αναλύεται και εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε και αποθηκεύουμε ιστοσελίδεςς. Η δεύτερη φάση του ψηφιακού σεναρίου ασχολείται με τις βασικές ετικέτες HTML. Γινεται αναφορά στην χρήση βασικών ετικετών HTML, πλήν όμως όχι εξαντλητική, μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα κατασκευής απλών ιστοσελίδων. Τέλος, η τρίτη φάση με τίτλο "Εισαγωγή στα Cascading StyleSheets (CSS)" αναφέρεται σε θέματα μορφοπλοίησης με την χρήση φύλλων μορφοποίησης CSS. Γίνεται αναφορά σε 2 τρόπους χρήσης μοφοποιησης με την βοήθεια CSS. Πρώτον, με την χρήση εκφράσεων μορφοποίησης CSS μέσα στον κώδικα της ιστοσελίδας και δεύτερον, με την χρήση αρχείου μορφοποίησης που συνδέεται με την ιστοσελίδα. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Κατά την διδασκαλία του μαθήματος Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων οι μαθητές διδάσκονται τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοσελίδων,  Ο κλασσικός τρόπος διδασκαλίας,  περιλαμβάνει συνήθως την εισήγηση από πλευράς του καθηγητή για κάποιο θέμα, τις ερωτήσεις κατανόησης, και την υλοποίηση μικρών ασκήσεων υπό την μορφή άσκησης με την γλώσσα HTML. H χρήση του στατικού υλικού από το σχολικό εγχειρίδιο και ο τρόπος διδασκαλίας  δεν προσφέρονται για την πλήρη κατανόηση των εννοιών και των βασικών αρχών που διέπουν την  σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων. Το σενάριο αυτό έρχεται να καλύψει τις αδυναμίες της διδασκαλίας με τον κλασσικό τρόπο. Με την παροχή στο μαθητή πλήρως ψηφιοποιημένου και αλληλεπιδραστικού πολυμεσικού υλικού, ο μαθητής μέσα από μια ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να κατανοήσει την διδαδικασία της σωστής σχεδίασης και ανάπτυξης Ιστοσελίδων, και να καταστεί ικανός σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργεί τις πρώτες του ιστοσελίδες από μόνος του.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή στην Δημιουργία Ιστοσελίδων.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 2: Οι Βασικές Ετικέτες της HTML.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
45 λεπτά
Φάση 3: Εισαγωγή στα Cascading Stylesheets (CSS).
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να μάθουν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν Ιστοσελίδες με την χρήση ΗΤML.
  2. Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις βασικές ετικέτες HTML.
  3. Να διερευνούν, να περιγράφουν και να χρησιμοποιούν τα διάφορα στύλ μορφοποίησης μιας ιστοσελίδας.
  4. Να δημιουργούν εξωτερικά αρχεία μορφοποίησης και να τα συνδέουν με την ιστοσελίδα.
  5. Να μάθουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας στην οποία εργάζονται
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
web pages
web design
HTML
CSS
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΓΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)