Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εισαγωγή στην επεξεργασία κειμένου (πληκτρολόγηση και εισαγωγή εικόνων)

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Γενικός σκοπός του σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την επεξεργασία κειμένου και συγκεκριμένα με τη χρήση του τόνου, την απλή πληκτρολόγηση (χωρίς μορφοποίηση) και την εισαγωγή εικόνας από αρχείο.

Οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες των δύο μελών, θα χρησιμοποιήσουν τον επεξεργαστή κειμένου για να επεξεργαστούν το γνωστό τους ποίημα ΠΟΤΑΜΑΚΙ (του Ζαχαρία Παπαντωνίου). Θα αναλάβουν να βάλουν τόνους, να πληκτρολογήσουν προτάσεις που λείπουν και να προσθέσουν στο ποίημα εικόνες. Οι μαθητές διαλέγουν ένα όνομα για την ομάδα τους, κάθε μέλος της ομάδας διαλέγει ένα χρώμα (κόκκινο - μπλε) και εκτελεί τις δραστηριότητες για το χρώμα του. 

Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης. Επίσης, έχει εκ των προτέρων τοποθετήσει όλα τα απαραίτητα αρχεία στο φάκελο των μαθητών. 

Τα σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης του Δημοτικού.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές στις πρώτες τάξεις (Α' και Β') του δημοτικού κάνουν τα πρώτα βήματά τους στην επεξεργασία κειμένου. 

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές α) να τονίσουν σωστά τις λέξεις, β) να πληκτρολογήσουν απλές προτάσεις (κείμενο) και γ) να εισάγουν εικόνες στο κείμενό τους, έτσι ώστε να φτιάξουν ένα εικονογραφημένο ποίημα.

Οι πιθανές δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές είναι:

  • κατά την πληκτρολόγηση κειμένου: η εισαγωγή κεφαλαίου γράμματος (πλήκτρο Shift), ο τόνος, το ερωτηματικό και το τελικό ς,
  • η εισαγωγή εικόνας στο κείμενο (ποιες ενέργειες θα κάνουν, σε ποιο σημείο θα εισαχθεί η εικόνα).
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ - βάζω τόνους
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 2: Για να αρχίσουμε να γράφουμε ...
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
25 λεπτά
Φάση 3: ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ - συμπληρώνω
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 4: ΤΟ ΠΟΤΑΜΑΚΙ - βάζω εικόνες
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. να μπορούν να πληκτρολογήσουν ένα απλό κείμενο στον επεξεργαστή κειμένου
  2. να μπορούν να χρησιμοποιούν - βάζουν «Κεφαλαία-Πεζά», «τόνους», «ερωτηματικό», «σίγμα τελικό (ς)»
  3. να μπορούν να εισάγουν εικόνες σε ένα κείμενο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
επεξεργασία κειμένου
πληκτρολόγηση
εισαγωγή εικόνας από αρχείο
Υλικοτεχνική υποδομή: 
1 υπολογιστής ανά ομάδα μαθητών, βιντεοπροβολέας (αν υπάρχει)
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)