Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Αγορά Πληροφορικής. Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η αγορά της Πληροφορικής είναι ένα δυναμικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται. Νέα προϊόντα και υπηρεσίες εμφανίζονται και ο μαθητής του τομέα Πληροφορικής πρέπει να είναι ικανός να τα διακρίνει και να αναγνωρίζει τις μελλοντικές δυνατότητες της αγοράς.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει την αναγκαιότητα για συνεχή πληροφόρηση σε θέματα που έχουν σχέση με τη διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά Πληροφορικής, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Αγορά πληροφορικής
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
25 λεπτά
Φάση 2: Προϊόντα και Υπηρεσίες Πληροφορικής
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 3: Καλυπτόμενες Ανάγκες
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
35 λεπτά
Φάση 4: Αναζητήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εξηγούν βασικές έννοιες της αγοράς και να διακρίνουν τα προϊόντα από τις υπηρεσίες πληροφορικής.
  2. Να συγκρίνουν, να αξιολογούν και να επιλέγουν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.
  3. Να ανακαλύπτουν νέους τρόπους αναζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών.
  4. Να διαχειρίζονται και να επιλύουν αυθεντικά προβλήματα που σχετίζονται με την αγορά της πληροφορικής
  5. Να συζητούν και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους στην επίλυση προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Προϊόντα
Υπηρεσίες
πληροφορική
Αγορά
Τρόποι αναζήτησης πληροφοριών.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο. 1 Η/Υ ανά 2 μαθητές
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)