Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωριμία με τον υπολογιστή

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Μέσα από τη γνωριμία των μαθητών με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, επιδιώκεται η αναγνώριση της λειτουργίας του ως ένα οργανικό στοιχείο της τάξης και του νηπιαγωγείου γενικότερα.

Οι μαθητές εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες που αξιοποιούν τα διαδραστικά στοιχεία του σεναρίου, εξοικειώνονται με τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος, αναγνωρίζουν τη σύνδεση όλων των μερών για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και την ταυτίζουν με τη λειτουργία μερών του ανθρώπινου σώματος και τέλος συνειδητοποιούν το σχεδιασμό των διαφορετικών μερώ του συστήματος για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών.
 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Τo παρόν σενάριο ενθαρρύνει τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα από διαδικασίες ανακαλυπτικής μάθησης και να γνωρίσουν τις βασικές ψηφιακές μονάδες που τον αποτελούν.

Στο πλαίσιο αυτό, και μέσα από καταστάσεις προβληματισμού επιχειρείται η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου ενός υπολογιστικού συστήματος, ως προς την κάλυψη καθημερινών αναγκών και καταστάσεων στο νηπιαγωγείο.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Ανίχνευση πρότερων γνώσεων των μαθητών
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
30 λεπτά
Φάση 2: Αναγώριση των βασικών μονάδων του υπολογιστή
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
30 λεπτά
Φάση 3: Ο υπολογιστής ως ενιαίο σύστημα
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
30 λεπτά
Φάση 4: Ο υπολογιστής στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να προσδιοριστούν οι αρχικές γνώσεις και πιθανές γνωστικές δυσκολίες των μαθητών σχετικά με το θέμα
  2. Να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του υπολογιστή και το ρόλο τους στη λειτουργία του συστήματος
  3. Να αντιληφθούν ότι ο υπολογιστής με τις βασικές μονάδες του, αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα
  4. Να συνειδητοποιήσουν την κάλυψη αναγκών που προσφέρει ο υπολογιστής στη σχολική τους καθημερινότητα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Βασικές Μονάδες
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, διάφορες ψηφιακές συσκευές που συνδέονται στον υπολογστή και χρησιμοποιούνται στο νηπιαγωγείο (όπως φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, εκτυπωτής κ.τ.λ.).
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΤΣΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)