Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Οι μεγάλοι Ζωγράφοι επισκέπτονται το νηπιαγωγείο μας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να έρθουν οι μικροί μαθητές σε επαφή με έργα διάσημων ζωγράφων, που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τα σχήματα. Θα συνειδητοποιήσουν έτσι την αξία των έργων τέχνης και θα αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη ζωγραφική και την Τέχνη γενικότερα.

Ταυτόχρονα, ο/η εκπαιδευτικός μέσα από την επεξεργασία των έργων τέχνης έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει πλήθος στόχων από όλους τους τομείς του αναλυτικού προγράμματος. 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου, χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας, είναι δύσκολο να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης άλλων λαών και πολιτισμών και να αλληλεπιδράσουν με αυτά.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
35 λεπτά
Φάση 1: Οι μεγάλοι ζωγράφοι και τα έργα τους
Χώρος Διεξαγωγής: Γωνιά Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 2: Τα σχήματα στην τέχνη
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη νηπιαγωγείου
35 λεπτά
Φάση 3: Ζωγράφοι, πίνακες και σχήματα.
Χώρος Διεξαγωγής: Γωνιά Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να έρθουν σε επαφή με έργα μεγάλων ζωγράφων και να εκτιμούν την αξία της τέχνης ως μέσο έκφρασης.
  2. Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητά τους.
  3. Να παρατηρούν, αναγνωρίζουν και ονομάζουν τα σχήματα μέσα από πίνακες ζωγραφικής.
  4. Να αναγνωρίζουν λέξεις και να τις αντιστοιχίζουν με εικόνες.
  5. Να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ζωγράφοι
έργα τέχνης
σχήματα
δημιουργία-έκφραση
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Προβολικό μηχάνημα, Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)