Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Κύκλωμα RL σειράς στο εναλλασσόμενο ρεύμα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στο παρόν σενάριο παρουσιάζεται η λειτουργία ενός κυκλώματος RL. Αρχικά, διερευνάται η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών σχετικά με την αντίσταση και το πηνίο και ανιχνεύονται οι ιδέες τους με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη που οι ίδιοι κατασκευάζουν.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές γνωρίζουν ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ενός κυκλώματος ωμικής αντίστασης δεν επηρεάζεται από την αλλαγή της συχνότητας της πηγής, αλλά εξαρτάται μόνο από το πλάτος της πηγής και την τιμή της ωμικής αντίστασης. 

Στο κύκλωμα RL σειράς εμφανίζεται για πρώτη φορά η εξάρτηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος και από τη συχνότητα της πηγής. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
15 λεπτά
Φάση 2: Ανίχνευση ιδεών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 3: Διδασκαλία
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 4: Εμπέδωση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με Η/Υ, Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να είναι ικανοί να σχεδιάζουν ένα κύκλωμα RL σειράς.
  2. Οι μαθητές να είναι ικανοί να προσομοιώνουν ένα κύκλωμα RL σειράς.
  3. Οι μαθητές να είναι ικανοί να σχεδιάζουν το διανυσματικό διάγραμμα ενός κυκλώματος RL σειράς
  4. Οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ενός κυκλώματος μέσα από το διανυσματικό διάγραμμα .
  5. Ευχαρίστηση των μαθητών μέσω της ενασχόλησής τους με τους υπολογιστές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
εναλλασσόμενη τάση
εναλλασσόμενο ρεύμα
κύκλωμα RL
επαγωγική αντίσταση
ωμική αντίσταση
σύνθετη αντίσταση
ac
διαφορά φάσης
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)