Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής για τα κλειστά συστήματα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αναφέρεται στην ενότητα " Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμική για τα κλειστά συστήματα " του μαθήματος "Εισαγωγή στη Μηχανολογία" που σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών διδάσκεται στην Α΄ τάξη της ομάδας προσανατολισμού "Τεχνολογικών εφαρμογών" του Επαγγελματικού Λυκείου (εγκύκλιος  179071/Γ2/22-11-2013).

Απαραίτητες γνώσεις ώστε οι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ενότητας είναι η "γνώση" (όπως αυτή προσδιορίζεται από τους διδακτικούς στόχους των αντίστοιχων ενοτήτων) των εννοιών :θερμοδυναμικό σύστημα, θερμοδυναμικά μεγέθη (πίεση, όγκος, θερμοκρασία), ενέργεια, έργο, θερμότητα και μεταβολές αυτών.

Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής εκφράζει την αρχή διατήρησης της ενέργειας, για αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόοδο στις επόμενες διδακτικές ενότητες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το διδακτικό πρόβλημα αφορά:

Την διερεύνηση των μεγεθών / εννοιών του έργου, της θερμότητας και της εσωτερικής ενέργειας, που έχουν μεγάλη σημασία για την τεχνική, αφού συνδέονται άμεσα με την μελέτη των ενεργειακών εφαρμογών. Επίσης αφορά την οπτική και ρεαλιστική απεικόνιση πραγματικών μεταβολών αερίων με την χρήση προσομοίωσης καθώς στις συνήθεις εφαρμογές αυτές λαμβάνουν χώρα σε μέρος που δεν είναι οπτικά προσπελάσιμο και κατά συνέπεια είναι δύσκολο στην σύλληψη και την κατανόηση. Τέλος η εκπαιδευτική παρέμβαση αποσκοπεί στην εξερεύνηση του τρόπου σύνδεσης των μεγεθών αυτών, αλλά και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την μεταβολή τους.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Παρουσίαση θέματος - Εξήγηση προσομοίωσης
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας, ή αίθουσα με υπολογιστές
10 λεπτά
Φάση 2: Οργάνωση εργασίας - ανάθεση ρόλων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
45 λεπτά
Φάση 3: Διεξαγωγή δραστηριοτήτων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
20 λεπτά
Φάση 4: Περίληψη - Ανάλυση - Σύγκριση - Συσχέτιση
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις έννοιες των μεγεθών του Α΄ θερμοδυναμικού νόμου,
  2. Να διακρίνουν τις μορφές των μεγεθών του Α΄ Θ.Ν
  3. Να εξηγούν τη σημασία του Α΄ Θ.Ν σε τεχνικές εφαρμογές
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
θερμοδυναμική
Α΄ θερμοδυναμικός νόμος
κλειστό σύστημα
έργο
Θερμότητα
εσωτερική ενέργεια
μεταβολή εσωτερικής ενέργειας
Υλικοτεχνική υποδομή: 
βιντεοπροβολέας. pc ή laptop, έντυπο υλικό, λογισμικό προσομοίωσης, σύνδεση στο internet.
Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)