Ανακαλύπτοντας μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσω του διαδικτύου

Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)

Ανακαλύπτοντας μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσω του διαδικτύου

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που απασχολούν σήμερα τον πλανήτη πληθαίνουν και γίνονται συνεχώς πιο κρίσιμα, απειλώντας την ισορροπία του. Η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή κρίση, το πρόβλημα του όζοντος, είναι μερικά από τα προβλήματα που απειλούν την οικολογική ισορροπία της γης. Η παρουσία ρυπαντών, οδηγεί στην διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας.

Η διδακτική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω ενός σχολικού εγχειριδίου, δεν προσφέρει ολόπλευρη ενημέρωση στο μαθητή. Αρωγό στην προσπάθειά του για μελέτη των πηγών ρύπανσης, των ειδών των ρυπαντών και των επιδράσεων τους, αποτελούν οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο.

Το διαδίκτυο με την δομή Υπερμέσων και τις δυνατότητες για αναζήτηση πληροφοριών για γενικά και εξειδικευμένα θέματα, αποτελεί τον ιδανικό δρόμο για πολύπλευρη ενημέρωση πάνω σε περιβαλλοντικά προβλήματα.

Στο σενάριο ακολουθείται η τεχνική της διερευνητικής μάθησης για την ανακάλυψη γνώσεων από τους μαθητές και την κατανόηση των πτυχών του προβλήματος.

Βιβλιογραφία:

Μαλλιαρός Χ., "Περιβάλλον, Ρύπανση, Τεχνικές Αντιρύπανσης", Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2000.

Μαυρικάκη Ε., "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες", Σύγχρονη Εκπαίδευση, 2000, τχ. 115, 21-31.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ζούμε σε μια εποχή όπου παρατηρούμε πολλές κλιματικές αλλαγές, με επώδυνες συνέπειες για τον άνθρωπο. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα αυξάνονται και για κάποια ευθυνόμαστε όλοι μας. Τι μπορούμε να κάνουμε; Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση;

Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση και η σφαιρική ενημέρωση των μαθητών για τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης από τις διάφορες μορφές ρύπανσης. Το διαδίκτυο αποτελεί ίσως τον ιδανικό δρόμο στην προσπάθεια κάποιου για πολύπλευρη ενημέρωση πάνω σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Με βασικό εργαλείο το διαδίκτυο, ο μαθητής συγκεντρώνει πληροφορίες για τις πηγές ρύπανσης, τα είδη των ρυπαντών και τις επιδράσεις τους.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ερευνητική Εργασία - Project >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Καταιγισμός ιδεών σχετικά με τις μορφές ρύπανσης
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη ή εργαστήριο
Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο σε ομάδες
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Παρουσίαση των αρχικών ευρημάτων
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα με βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο
Μελέτη προβλήματος και παρουσίαση
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να ανακαλύψουν τις μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος
Να κατανοήσουν τις παρενέργειες στον πλανήτη και στη ζωή μας
Να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ δημιουργικά
Να συνεργαστούν στην παρουσίαση των προβλημάτων ρύπανσης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μορφές Ρύπανσης του Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Αγωγή, Νέες Τεχνολογίες στην Περιβαλλοντική Αγωγή,
Υλικοτεχνική υποδομή
Τάξη, Εργαστήριο Πληροφορικής, Βιντεοπροβολέας

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανακαλύπτοντας μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσω του διαδικτύου» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).