Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

How much do you know about recycling?

45λεπτά

The eco team of your school decided to start a campaign and create a flyer to urge more people to take up recycling. But first of all, let's see how much you know about recycling. The following activity will help you refresh your memory.
 


Your team wrote something for the flyer, but some words are missing. Can you fill in the gaps?

Drag and drop the words on the right to fill in the gaps in the text.

Waste sorting

Drag and drop the rubbish to the right bin.

Do you know or can you guess the right answer? Do the activity and then watch the following video to confirm your answers.

Click on the right answer

7 Benefits of Recycling

Watch this video and find out about 7 benefits of recycling.

So, which are the 7 benefits of recycling?

Drag and drop to match the halves.

Δημιουργός Σεναρίου: Κατελής Βίγκλας (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Recycling» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1027