Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)

Recycling flyer

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
flyer_template.doc

Your eco team has launched a recycling campaign to urge more people to take up recycling. Work in groups of four in order to create a flyer for your campaign. Try to be clear and concise. Use the information from the recycling guide below to create your flyers. Find a catchy slogan, write some serious reasons why people should recycle and add some images to it. Then present it to the rest of the class. The attached template will help you through this task.


Recycling guide


Before you start, get some ideas!!


Δημιουργός Σεναρίου: Κατελής Βίγκλας (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Recycling» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
1028