Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)

Η έννοια της ταξινόμησης-Αλγόριθμος Bubble sort

3 ώρες

Διδασκαλία εμπαίδωση

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
2o_fyllo_ergasia.docx

2η διδακτική ώρα (διδασκαλία και εμπέδωση αλγορίθμου)

Στην αρχή της 2ης διδακτικής ώρας, προκειμένου να γίνει μια σύνδεση με τα προηγούμενα ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να περιγράψουν τους αλγόριθμους που δημιούργησαν στην προηγούμενη διδακτική ώρα.  Στη συνέχεια προβάλει στον βιντεοπροβολέα ένα βίντεο όπου ένα χορευτικό συγκρότημα παρουσιάζει χορεύοντας τον αλγόριθμο της φυσαλίδας, χωρίς να τους πει τίποτε περισσότερο.

 

https://youtu.be/lyZQPjUT5B4

 

Στη συνέχεια ανοίγει ένα μπουκάλι με ανθρακούχο νερό και το αδειάζει σε ένα ποτήρι.  Ζητάει από τους μαθητές να βρουν ομοιότητες ανάμεσα στις φυσαλίδες του ανθρακούχου με το βίντεο.  Έτσι, σιγά-σιγά προκύπτει ότι το πιο ελαφρύ ανεβαίνει ψηλά. Στο τέλος τους ενημερώνει ότι ο αλγόριθμος ταξινόμησης που θα τους παρουσιαστεί λειτουργεί με βάση τη λογική που είδαν στο βίντεο και τους ρωτάει ποιο νομίζουν ότι είναι το όνομά του.  Γράφουμε στον πίνακα: ταξινόμηση της φυσαλίδας (bubble sort). 

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να εξηγήσουν τον τρόπο λειτουργίας του αλγορίθμου και με την κατάλληλη υποστήριξη, ενθάρρυνση ίσως και διόρθωση  καταλήγει στην περιγραφή του. Στη συνέχεια παρουσιάζει τον αλγόριθμο σε μια ψευδογλώσσα  και μαζί με τους μαθητές «τρέχουν» τον αλγόριθμο στο χάρτινο υπολογιστή (στον πίνακα) για 5 αριθμούς. Για να γίνει αυτό οι μαθητές καλούνται να κατεβάσουν το 2ο Φ.Ε.

 

https://mega.co.nz/#!UN5ljTib!Gx8fGUBz3CWpUgEnCXqbu66JLA4yhtjYEMM3ZA_Qr…

 

στο οποίο υπάρχει ο αλγόριθμος της φυσαλίδας, και έναν πίνακα με 5 αριθμούς σε τυχαία σειρά. Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 2-3 μαθητών. Την πρώτη φορά η εκτέλεση του αλγόριθμου γίνεται με δοσμένο τον πίνακα τιμών που προκύπτει κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου( δραστηριότητα 1) και όλοι μαζί τρέχουν τον αλγόριθμο για να καταλάβουν πως λειτουργεί και πως προκύπτει ο πίνακας τιμών. Στην συνέχεια δίνεται η δραστηριότητα 2 κατά την οποία οι μαθητές καλούνται δουλεύοντας σε ομάδες να συμπληρώσουν τον πίνακα τιμών για έναν άλλο πίνακα με 5 τυχαία νούμερα. Στα πλαίσια της διαμορφωτικής αξιολόγησης οι μαθητές αποθηκεύουν τις αλλαγές στο 2ο Φ.Ε. και το στέλνουν στον εκπαιδευτικό. Ζητείτε για το σπίτι η δραστηριότητα 3 ( όμοια με την δραστηριότητα 2)


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΠΤΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η έννοια της ταξινόμησης-Αλγόριθμος Bubble sort» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1071