Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής (Συμμετρία σε κύκλο)

3 ώρες

Ο μετασχηματισμός της Αντιστροφής στη Γεωμετρία

60λεπτά

Επισημαίνεται η σημασία των μετασχηματισμών στα μαθηματικά.

Με βάση γνώσεις που ήδη έχουν οι μαθητές, καλούνται να πειραματιστούν και να απαντήσουν σε ερωτήματα των οποίων η λύση ανάγεται στο μετασχηματισμό τους σε άλλα προβλήματα που είναι ευκολότερο να λυθούν.

Δίνεται ο ορισμός του γεωμετρικού μετασχηματισμού της Αντιστροφής.

Σε όλες τις φάσεις το σενάριο πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές κάθονται σε ομάδες τριών ή τεσσάρων ατόμων ανά διαθέσιμο υπολογιστή.

Δίνεται έμφαση από το διδάσκοντα στη σπουδαιότητας της συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας ομάδας, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών ομάδων. (Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία)


Γιατί οι μετασχηματισμοί είναι χρήσιμοι στα μαθηματικά


κουίζ 1


Κουίζ 2


Πειραματιστείτε με το λογισμικό geogebra πριν απαντήσετε τα επόμενα κουίζ


Κατασκευή του συμμετρικού ως προς κύκλο με τη βοήθεια του λογισμικού geogebra


Εξάσκηση στην αντιστροφή


Παράδειγμα χρήσης γεωμετρικού μετασχηματισμού


Είδη μετασχηματισμών συμμετρίας στη Γεωμετρία

Κάνε κλίκ στις ενεργές περιοχές της εικόνας

Ορισμός του μετασχηματισμού συμμετρίας "Αντιστροφή ως προς κύκλο"


Η Γεωμετρία της αντιστροφής - Γνωστά θεωρήματα σε νέους ρόλους


Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Κασαπίδης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Γεωμετρία της Αντιστροφής (Συμμετρία σε κύκλο)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1076