Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής (Συμμετρία σε κύκλο)

3 ώρες

Χρήση της αντιστροφής στη λύση προβλημάτων.

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
f.e.1.pdf fe2.pdf fe3.pdf fe4.pdf methodos.pdf ant_ask.pdf

Οι μαθητές καλούνται να λύσουν κάποια ενδεικτικά προβλήματα με χρήση των βασικών προτάσεων οι οποίες διερευνήθηκαν στην προηγούμενη φάση.

Ειδικότερα

Αρχικά απαντούν σε ένα σύνολο ερωτήσεων για να φρεσκάρουν τις θεωρητικές γνώσεις που απόκτησαν στις προηγούμενες φάσεις.

Στη συνέχεια διαπραγματεύονται τέσσερα προβλήματα στις ενότητες 2-5, μέσω των αντίστοιχων διαδραστικών παρουσιάσεων.

Στην ενότητα 6 μπορούν να ανατρέχουν για βοήθεια στη λύση των προβλημάτων, μέσω του λογισμικού Geogebra.

Καλό είναι να υπάρχουν φωτοτυπίες των αντίστοιχων φύλλων εργασίας, από ένα σέτ για κάθε ομάδα εργασίας.


6. Χρήση αντιστροφής στην επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων

Δείτε εδώ για βοήθεια στις εργασίες 2-5

1. Επισκόπηση των βασικών γνώσεων


2. Το θεώρημα του Πτολεμαίου

Φύλλο εργασίας 1

3. Απόσταση περίκεντρου - έγκεντρου τριγώνου


4. Υπολογισμός ακτίνας εφαπτόμενου κύκλου


5.1 Κάποιες γεωμετρικές κατασκευές - Το Απολλώνιο πρόβλημα

Μπορεί να παραλειφθεί κατά την κρίση του διδάσκοντα

5. Γεωμετρικές κατασκευές

Μπορεί να παραλειφθεί κατά την κρίση του διδάσκοντα

Τέλος μαθήματος


Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Κασαπίδης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Γεωμετρία της Αντιστροφής (Συμμετρία σε κύκλο)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1078