Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Η Γεωμετρία της Αντιστροφής (Συμμετρία σε κύκλο)

3 ώρες

Οι βασικές προτάσεις της θεωρίας Αντιστροφής

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.1.pdf antistrofi2.2.pdf methodos.pdf

Στη φάση αυτή, παρουσιάζουμε τις βασικές προτάσεις που αποτελούν τον ελάχιστο πυρήνα θεωρίας που σχετίζεται με το μετασχηματισμό της αντιστροφής.

Αρχικά προσεγγίζουμε με πλήρη διαδραστικό τρόπο ένα από τα βασικά θεωρήματα της θεωρίας. Οι υπόλοιπες προτάσεις παρουσιάζονται στη δεύτερη παρουσίαση με ποιο γοργούς ρυθμούς. Ουσιαστικά όλα τα βασικά της θεωρίας συνοψίζονται σε δέκα προτάσεις. Αποφεύγουμε κατά την παρουσίαση, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, τις περίπλοκες αποδείξεις. Όσοι ενδιαφέρονται για τις λεπτομέρειες των αποδείξεων, μπορούν να τις βρούν στο φύλλο εργασίας 2.2. Στο φύλλο εργασίας 2.3 συνοψίζεται επιγραμματικά ο βασικός θεωρητικός κορμός. Αυτό το φύλλο οι μαθητές πρέπει στη συνέχεια να το έχουν πάντα μπροστά τους.

Για τη διερεύνηση των σχημάτων των προτάσεων  κάνουμε χρήση ενός περιορισμένου μέρους,του διαδραστικού περιβάλλοντος του λογισμικού Geogebra.


Ας δούμε τι μάθαμε 1


Ας δούμε τι μάθαμε 2


Ας δούμε τι μάθαμε 3


Η θεωρία της αντιστροφής

Τα φύλλα που ξεκινούν με δυο αστερίσκους ** μπορούν να παραλειφθούν κατά την παρουσίαση από το διδάσκοντα.

Αντίστροφο κύκλου που διέρχεται από τον πόλο αντιστροφής


Αποθετήριο έργων που αφορούν την Αντιστροφή στο Geogebra Tube


Τα κέντρα δυο αντίστροφων κύκλων


Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Κασαπίδης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η Γεωμετρία της Αντιστροφής (Συμμετρία σε κύκλο)» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1077