Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Προσομοίωση μετρήσεων επί αεροτομών αεροσκαφών, με το λογισμικό Foilsim ΙΙΙ

3 ώρες

Αφομοίωση της σχετικής θεωρίας

45λεπτά

Κατά την παρούσα φάση πραγματοποιείται η παράδοση της σχετικής θεωρίας του υποκεφαλαίου 3.5 (Θεωρία πτέρυγας) του μαθήματος Αρχές Αεροδυναμικής – Θεωρία Πτήσεων Αεροσκαφών.


Βιβλίο Τεχνολογία Αεροσκαφών Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ Α/ΦΩΝ

Καρακιόζογλου, Γ. (2004). Τεχνολογία Αεροσκαφών Ι. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Προσομοίωση μετρήσεων επί αεροτομών αεροσκαφών, με το λογισμικό Foilsim ΙΙΙ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1091