Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Προσομοίωση μετρήσεων επί αεροτομών αεροσκαφών, με το λογισμικό Foilsim ΙΙΙ

3 ώρες

Σύνδεση στον ιστότοπο της NASA για το FoilSim

15λεπτά

Αφού εξασφαλιστεί ότι το λογισμικό FoilSim λειτουργεί απρόσκοπτα στους Η/Υ του εργαστηρίου πληροφορικής της σχολικής μονάδας, ζητείται από τους μαθητές να συνδεθούν στη διεύθυνση http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/foil3u.html


Λογισμικό προσομοίωσης για θέματα θεωρίας πτέρυγας FoilSim III


Με τη χρήση του λογισμικού FoilSim ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να λάβει έγκυρες μετρήσεις επί διαφόρων αεροτομών αεροσκάφους κινούμενων σε ρευστό (αέρα). Το λογισμικό με την βοήθεια του οποίου πραγματοποιείται η προσομοίωση είναι το FoilSim III Version 1.4d της NASA, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ένα Java Applet και μπορεί να εκτελεστεί απευθείας μέσα στον φυλλομετρητή (web browser) είτε να μεταφορτωθεί (download) τοπικά στον Η/Υ, από την διεύθυνση http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/foil3u.html .
Οι διάφορες εκδόσεις του applet FoilSim είναι δημιούργημα του ερευνητικού κέντρου Glenn Research Center (GRC) της NASA το οποίο μεταξύ άλλων παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσα από διάφορα προγράμματα τόσο σε μαθητές όσο και σε φοιτητές (NASA Glenn Research Center Student Opportunities, 2012). Στην επίσημη ιστοσελίδα του κέντρου για τα θέματα εκπαίδευσης στη διεύθυνση http://www.nasa.gov/centers/glenn/education/ μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες για θέματα αεροδυναμικής καθώς και να πειραματιστεί με ελεύθερα λογισμικά προσομοίωσης αντίστοιχα με το FoilSim.

Λογισμικό προσομοίωσης αεροτομών FoilSim

FoilSim III Version 1.4d

Το λογισμικό με την βοήθεια του οποίου πραγματοποιείται η προσομοίωση είναι το FoilSim III Version 1.4d της NASA, το οποίο είναι στην πραγματικότητα ένα Java Applet και μπορεί να εκτελεστεί απευθείας μέσα στον φυλλομετρητή (web browser) είτε να μεταφορτωθεί (download) τοπικά στον Η/Υ, από την διεύθυνση http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/airplane/foil3u.html .
Οι διάφορες εκδόσεις του applet FoilSim είναι δημιούργημα του ερευνητικού κέντρου Glenn Research Center (GRC) της NASA το οποίο μεταξύ άλλων παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσα από διάφορα προγράμματα τόσο σε μαθητές όσο και σε φοιτητές (NASA Glenn Research Center Student Opportunities, 2012). Στην επίσημη ιστοσελίδα του κέντρου για τα θέματα εκπαίδευσης στη διεύθυνση http://www.nasa.gov/centers/glenn/education/ μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες για θέματα αεροδυναμικής καθώς και να πειραματιστεί με ελεύθερα λογισμικά προσομοίωσης αντίστοιχα με το FoilSim.
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Προσομοίωση μετρήσεων επί αεροτομών αεροσκαφών, με το λογισμικό Foilsim ΙΙΙ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1092