Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Προσομοίωση μετρήσεων επί αεροτομών αεροσκαφών, με το λογισμικό Foilsim ΙΙΙ

3 ώρες

Οι μαθητές ακολουθούν το φύλλο εργασίας

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias.pdf

Για την ορθή εκτέλεση της εργαστηριακής άσκησης, οι μαθητές θα χρειαστεί να δώσουν ως είσοδο στο λογισμικό προσομοίωσης κάποιες τιμές και παραμέτρους, οι οποίες αναγράφονται στο φύλλο εργασίας. Σε περίπτωση που η είσοδος που θα δώσουν οι μαθητές είναι έστω και κατ’ ελάχιστο διαφορετική από αυτή που ορίζει το φύλλο εργασίας, τότε και η έξοδος του λογισμικού (τα αποτελέσματα που θα πάρουν) θα είναι και αυτά διαφορετικά από τα αναμενόμενα, οπότε απαιτείται να επιδείξουν προσοχή στο στάδιο αυτό.


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Προσομοίωση μετρήσεων επί αεροτομών αεροσκαφών, με το λογισμικό Foilsim ΙΙΙ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1093