Πυθαγόρειο Θεώρημα

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Πυθαγόρειο Θεώρημα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Μέσα από μια σειρά δραστηριότητες επιχειρείται να "ανακαλύψουν - αποδείξουν" οι μαθητές το πυθαγόρειο θεώρημα, τόσο αλγεβρικά όσο και γεωμετρικά.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Παρά τις προσπάθειες του σχολικού εγχειρίδιου, ο βασικός όγκος των μαθητών της Β' Γυμνασίου δείχνει να μην κατανοεί την  σημασία του Πυθαγορείου Θεωρήματος. Μέσα από το παρόν σενάριο γίνεται προσπάθεια ανάδειξηςκαι σύνδεσης τόσο της αλγεβρικής όσο και της γεωμετρικής σημασίας του. Επιχειρείται επίσης και μια εισαγωγή στην απόδειξη, ως μαθηματική έννοια. Η συγκεκριμένη περιοχή των μαθηματικών προσφέρεται για αυτό, καθώς μπορεί να γίνει μια γεωμετρική "απόδειξη" του Θεωρήματος, αποφεύγοντας τα αυστηρά κομμάτια και μένοντας στον βασικό κορμό της διαδικασίας.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Μαθηματικά (ΔΕ) > Γεωμετρία >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Γεωμετρική "απόδειξη" του Θεωρήματος
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διατύπωση της αλγεβρικής σχέσης
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Συσχετισμός γεωμετρικής και αλγεβρικής ερμηνίας
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ ή Αίθουσα με βιντεοπροβολέα
Διδακτικοί Στόχοι
Να μπορούν οι μαθητές να διατυπώνουν το Πυθαγόρειο Θεώρημα
Να κατανοήσουν οι μαθητές τη γεωμετρική σημασία του Πυθαγορείου Θεωρήματος
Να κατανοήσουν οι μαθητές την αλγεβρική σημασία του Π.Θ. και να τη συσχετίσουν με τη γεωματρική
Να κατασκευάσουν μια "απόδειξη" για το Πυθαγόρειο Θεώρημα και να κατανοήσουν τη σημασία της.
Να κατανοήσουν το αντίστροφο του Πυθαγορίου Θεωρήματος και τη διαφορά του από το ευθύ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Πυθαγόρειο Θεώρημα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Η/Υ

Δημιουργός Σεναρίου: Χρήστος Τζέτζιας (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πυθαγόρειο Θεώρημα» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.