Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Μελέτη των συνεπειών του στατικού ηλεκτρισμού: Υπακοή, Φιλία, Παράλογες αγάπες

3 ώρες

Φιλία

75λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_ggymnasioy_trivi-epagogi_ods.pdf

Δραστηριότητα 3η

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και παραλαμβάνουν το φύλλο εργασίας 1. Καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου, να προβλέψουν φαινόμενα που σχετίζονται με θέματα αγωγών/μονωτών και ηλέκτρισης εξ επαγωγής και στη συνέχεια να καταγράψουν πολύ συνοπτικά τον λόγο που επέλεξαν τις συγκεκριμένες απαντήσεις. Με αυτόν τον τρόπο υποχρεώνονται να καταγράψουν την αίσθησή τους και να νιώσουν ενδεχομένως την πρώτη αμφισβήτηση της απάντησής τους, εφόσον αυτή βασίστηκε σε εναλλακτικές ιδέες τους και όχι σε επιστημονικά δεδομένα.

Καλούνται ενδεικτικά δύο ομάδες, μία από κάθε σχολείο, να συζητήσουν σύντομα μεταξύ τους τις απαντήσεις που έχουν καταγράψει. Συντονίζει ο εκπαιδευτικός του σχολείου-1.

 

Δραστηριότητα 4η

Οι μαθητές ανοίγουν το λογισμικό Α.Π.Θ. από το δικτυακό τόπο users.sch.gr/kusman --> Α.Π.Θ. και εκτελούν την προσομοίωση που αφορά στην ηλέκτριση με τριβή, σύμφωνα με τις οδηγίες του Φ.Ε.

Στη συνέχεια καλούνται να διορθώσουν τις σχετικές απαντήσεις που είχαν δώσει στη 3η δραστηριότητα και να δικαιολογήσουν εκ νέου τις απαντήσεις τους.

Καλούνται ενδεικτικά δύο άλλες ομάδες, μία από κάθε σχολείο, να συζητήσουν σύντομα μεταξύ τους τις απαντήσεις που έχουν καταγράψει. Η συζήτηση εστιάζεται στο θέμα των ηλεκτρικών αγωγών/μονωτών. Συντονίζει ο εκπαιδευτικός του σχολείου-2. Τελικά καταγράφονται οι σωστές απόψεις στα Φ.Ε. ή διορθώνονται τα πιθανά λάθη. 

Δραστηριότητα 5η 

Οι μαθητές ανοίγουν το ίδιο λογισμικό. Αυτή τη φορά εκτελούν προσομοίωση που αφορά στην ηλέκτριση εξ επαγωγής. Παρατηρούν τι συμβαίνει κατά την ηλέκτριση εξ επαγωγής και στη συνέχεια καλούνται να διορθώσουν τις σχετικές απαντήσεις που είχαν δώσει στην 3η δραστηριότητα και να δικαιολογήσουν εκ νέου τις απαντήσεις τους.

Δύο άλλες ομάδες συζητούν μεταξύ τους υπό το συντονισμό του εκπαιδευτικού του σχολείου-1. Η συζήτηση εστιάζεται στα θέματα:

1. Ηλέκτριση εξ επαγωγής

2. Δομή του ατόμου (συνοπτικά)


Δημιουργός Σεναρίου: Εμμανουήλ Κουσλόγλου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μελέτη των συνεπειών του στατικού ηλεκτρισμού: Υπακοή, Φιλία, Παράλογες αγάπες» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1149