Μελέτη των συνεπειών του στατικού ηλεκτρισμού: Υπακοή, Φιλία, Παράλογες αγάπες

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Μελέτη των συνεπειών του στατικού ηλεκτρισμού: Υπακοή, Φιλία, Παράλογες αγάπες

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Η προτεινόμενη διδασκαλία αρθρώνεται σε τρεις φάσεις, συνολικά επτά δραστηριότητες, που βασίζονται στη χρήση απλών/καθημερινών υλικών αλλά και προσομοιώσεων.

Σ’ αυτές τις δραστηριότητες διερευνώνται έννοιες όπως αυτές του ηλεκτρισμένου σώματος, της ηλεκτρικής δύναμης, ηλεκτρικών φορτίων και μελετώνται οι τρόποι ηλέκτρισης με τριβή και εξ επαγωγής.

       Οι δραστηριότητες ακολουθούν την πορεία:

  • Βασικές έννοιες του στατικού ηλεκτρισμού (ηλέκτριση, ηλεκτρική δύναμη, φορτία).
  • Χαρακτηριστικά ηλεκτρικών δυνάμεων.
  • Είδη φορτίων.
  • Ηλέκτριση με τριβή και εξ επαγωγής.
  • Δομή του ατόμου (συνοπτικά).
  • Ηλεκτρικοί αγωγοί και μονωτές.
  • Αναφορά στην αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.
  • Ανασκόπηση για εμπέδωση όλων των παραπάνω με ένα επιπλέον πείραμα με απλά υλικά και μία νέα προσομοίωση.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Είναι δυνατό άψυχα αντικείμενα να υπακούν τις διαταγές μας; Μπορούν να αναπτύσουν μεταξύ τους φιλίες και αγάπες, ακόμη κι αν δεν ταιριάζουν μεταξύ τους; Την απάντηση δίνει ένα σενάριο διδακτικό (και όχι επιστημονικής φαντασίας), που φιλοδοξεί να συστήσει την έννοια του στατικού ηλεκτρισμού στους μαθητές της Γ' Γυμνασίου.

Κι επειδή ο στατικός ηλεκτρισμός είναι η ενότητα της Φυσικής που καλωσορίζει τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου αμέσως μετά τα καλοκαιρινά τους μπάνια, τι πιο ωραίο από το να εφαρμοσθεί το σενάριο ταυτόχρονα σε δύο τάξεις διαφορετικών σχολείων! Έτσι αναπτύσονται πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις, πιο ποικίλες ιδέες, αλλά και νέες, όχι φατσοβιβλιόπληκτες, γνωριμίες. Άλλωστε η πρώτη (καλή) εντύπωση πάντα μετράει.

Για την ιστορία, μία αρχική και πολύ πιο απλουστευμένη μορφή του σεναρίου αυτού υλοποιήθηκε ήδη από τον υπογράφοντα, με τη συνεργασία του 3ου Γυμνασίου Καβάλας και του Ελληνικού Γυμνασίου Φρανκφούρτης.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Φυσική (ΔΕ) > Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός > Ηλεκτρικό φορτίο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
πολύ υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Υπακοή
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φ.Ε. ή Εργαστήριο Πληροφορικής
Φιλία
75λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φ.Ε. ή Εργαστήριο Πληροφορικής
Παράλογες αγάπες
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Φ.Ε. ή Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να μπορούν οι μαθητές να διαχωρίσουν τους τρόπους ηλέκτρισης και να περιγράφουν απλά ηλ. φαινόμενα
Να περιγράφουν την ηλέκτριση με τριβή και επαγωγή και να τις ερμηνεύουν σε μικροσκοπικό επίπεδο
Να διακρίνουν τα σώματα σε αγωγούς και μονωτές και να περιγράφουν την ηλεκτρική συμπεριφορά τους
Να χρησιμοποιούν επιστημονικές έννοιες για να περιγράφουν, να αναλύουν, να προβλέπουν ηλ. φαινόμενα
Να χρησιμοποιήσουν προσομοιώσεις, ως εργαλεία διατύπωσης απόψεων και κοινωνικής αλληλεπίδρασης
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Στατικός ηλεκτρισμός, ηλέκτριση, φορτία, φόρτιση, ηλεκτρικές δυνάμεις, αγωγοί, μονωτές, απλά υλικά, ηλεκτρόνια,
Υλικοτεχνική υποδομή
Α. Οι πειραματικές δραστηριότητες, μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα σε οποιαδήποτε αίθουσα διδασκαλίας. Είναι απαραίτητα:
• Ένα καλαμάκι
• Ένα πλαστικό μπουκάλι με καπάκι
• Ένα μπαλόνι
• Ένα άδειο μεταλλικό κουτάκι αναψυκτικό
Β. Οι προσομοιώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στο εργαστήριο πληροφορικής, είτε σε οποιαδήποτε αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον οι μαθητές έχουν netbooks, οπότε χρησιμοποιούν ένα ανά ομάδα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε το σενάριο απαιτεί την ύπαρξη βιντεο-προβολέα ή τηλεόρασης και τον συνδεδεμένο με αυτόν Η/Υ. Το σενάριο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε όλες τις παραπάνω συνθήκες. Τα λογισμικά προσομοίωσης που χρησιμοποιούνται εκτελούνται στον φυλλομετρητή (αν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο) ή κατεβασμένα στον (ή στους) Η/Υ.
Στην περίπτωση συνεργασίας δύο σxολείων και ταυτόχρονη εκτέλεση του σεναρίου από τους μαθητές τους απαιτούνται οπωσδήποτε:
• Σύνδεση ιντερνετ
• Λογισμικό τηλεδιάσκεψης (π.χ. Skype)
• Βιντεοπροβολέας ή τηλεόραση συνδεδεμένα με υπολογιστή

Δημιουργός Σεναρίου: Εμμανουήλ Κουσλόγλου (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μελέτη των συνεπειών του στατικού ηλεκτρισμού: Υπακοή, Φιλία, Παράλογες αγάπες» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.