Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

2 ώρες

Αμφιγονική αναπαραγωγή - Ανδρικό αναπαραγωγικό

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fasi_1.doc

Στη φάση αυτή διερευνούμε:

  • τα είδη της αναπαραγωγής.
  • τον τρόπο που αναπαράγεται ο άνθρωπος.
  •  την ιδιαίτερη δομή και λειτουργία του αντρικού αναπαραγωγικού συστήματος,

Τρόποι Αναπαραγωγής

Μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες σε πλήρη οθόνη πατώντας τα βέλη κάτω δεξιά.

Εναλλακτικά, απαντήστε τις ερωτήσεις στο φύλλο εργασίας.

1η Δραστηριότητα (αφόρμηση)

Αφόρμηση-εισαγωγή. Η δραστηριότητα αυτή έχει σκοπό να σας εισάγει στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα ερευνήσουμε.

Ανακαλέστε προηγούμενες γνώσεις αλλά σκεφτείτε και την ετυμολογία ορισμένων λέξεων.

2η Δραστηριότητα (αναπαραγωγικό σύστημα άντρα - βασικά όργανα)


Αναπαραγωγικό σύστημα άντρα


3η Δραστηριότητα

Περνώντας τον κέρσορα πάνω από την ονομασία του οργάνου - αδένα μπορείς να δεις πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία του.

Αναπαραγωγικό σύστημα άντρα (περισσότερα όργανα - αδένες)


4η Δραστηριότητα (χρήσιμες πληροφορίες)

Πατώντας στον κόκκινο στόχο μπορείτε να διαβάσετε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Πατώντας ξανά οι πληροφορίες παύουν να εμφανίζονται και μπορείτε να συνεχίσετε στην εξερεύνηση του επόμενου.

Η πορεία του σπερματοζωαρίου


Αναπαραγωγικό σύστημα άνδρα 3D

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να το δείτε σε πλήρη οθόνη.

Τελικά τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός;


5η Δραστηριότητα


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1221