Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

2 ώρες

Θηλασμός - Αξιολόγηση - Εργασίες

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fasi_4.docx

Στη φάση αυτή:

  • διερευνούμε τη διαδικασία του θηλασμού αλλά και τα οφέλη του.
  • εξετάζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
  • αξιολογούμε τι μάθαμε σε όλη την ενότητα "η αναπαραγωγή στον άνθρωπο".
  • η ομάδα διαλέγει θέμα εργασίας.

Θηλασμός


Θηλασμός


Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μητέρας και εμβρύου


1η Δραστηριότητα


2η Δραστηριότητα


3η Δραστηριότητα


Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε την ερώτηση αντιστοίχισης της διαφάνειας 7.

4η Δραστηριότητα (αξιολόγηση)


Ποια ομάδα έβγαλε το μεγαλύτερο σκορ!!!!!!

5η Δραστηριότητα ( ομαδικές εργασίες)


Παιχνίδι μνήμης


Αντιστοιχίστε τα στάδια του τοκετού στην κατάλληλη εικόνα.


Παρατηρήστε τις εικόνες που ακολουθούν και απαντήστε τις αντίστοιχες ερωτήσεις.


Ερώτηση αντιστοίχισης.


Αντρικό αναπαραγωγικό σύστημα


Γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα.


Ερώτηση αντιστοίχισης.


Ερώτηση επιλογής σωστής λέξης.


Ερώτηση πολλαπλής επιλογής


Ερώτηση αντιστοίχισης.


Απεικόνιση εμβρύου.


Ερώτηση αντιστοίχισης.


Ερώτηση σωστού-λάθους


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1224