Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

2 ώρες

Γυναικείο αναπαραγωγικό - Έμμηνος κύκλος

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fasi_2_1.docx

Στη φάση αυτή διερευνούμε:

  • την ιδιαίτερη δομή και λειτουργία του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος.
  • το ρόλο και τα στάδια του έμμηνου κύκλου.

1η Δραστηριότητα (αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας- βασικά όργανα)


Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας


2η Δραστηριότητα


Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας (περισσότερα όργανα - αδένες)


3η Δραστηριότητα (χρήσιμες πληροφορίες)


Η πορεία του ωαρίου


4η Δραστηριότητα (μια συνηθισμένη παρανόηση)


Μια συνηθισμένη Παρανόηση


Αναπαραγωγικό σύστημα γυναίκας 3D


Έμμηνος κύκλος


Έμμηνος κύκλος


Ας σκεφτούμε


5η Δραστηριότητα


6η Δραστηριότητα

Πατώντας το ηχείο μπορείτε να ακούσετε ότι εμφανίζεται στις λεζάντες.

7η Δραστηριότητα

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να το δείτε σε πλήρη οθόνη.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1222