Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών

1 ώρα

Παρουσίαση του ψυκτικού κύκλου.

30λεπτά

Παρουσίαση βήμα βήμα του ψυκτικού κύκλου με συμπίεση ατμών.


Παρουσίαση του ψυκτικού κύκλου.

Παρουσίαση βήμα βήμα του ψυκτικού κύκλου με συμπίεση ατμών.

Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Κοντολαιμάκης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1226