Φάση Σεναρίου

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών

1 ώρα

Εργασία για το σπίτι

5λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_0_psyktikos_kyklos.doc

Παράδοση στους μαθητές εργασιών που θα πρέπει να εκτελέσουν στο σπίτι.

Ορισμός ημερομηνίας παράδοσης της εργασίας.


Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Κοντολαιμάκης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1229