Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών

Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν σεμινάριο έχει ως στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές τον ψυκτικό κύκλο με συμπίεση ατμών. Γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας του ψυκτικού κύκλου  και έπειτα οι μαθητές εξετάζονται σχετικά για την παρακολούθηση της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να κατανοήσουν οι μαθητές τον ψυκτικό κύκλο με συμπίεση ατμών που βρίσκει εφαρμογή στις περισσότερες ψυκτικές μηχανές.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Μηχανολογία (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Παρουσίαση του ψυκτικού κύκλου.
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Αξιολόγηση μαθητών
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Ανακεφαλαίωση μαθήματος - Σύνοψη
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Εργασία για το σπίτι
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναφέρουν τα διάφορα μέρη ενός ψυκτικού κύκλου.
Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα μέρη ενός ψυκτικού κύκλου.
Να είναι ικανοί οι μαθητές να περιγράφουν την πορεία του ψυκτικού υγρού μέσα στο κύκλωμα.
Να γνωρίζουν οι μαθητές τις μεταβολές που υφίσταται το ψυκτικό υγρό μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ψύξη, ψυκτικός κύκλος, ψυκτικό κύκλωμα, εξατμιστής, συμπυκνωτής, συμπιεστής, εκτονωτική διάταξη,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, ηχεία, πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Κοντολαιμάκης (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.