Φάση Σεναρίου

Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)

Ανθρώπινο σώμα: '' Η τελειότερη μηχανή ''

2 ώρες

Η αρχή της ζωής - Μεγαλώνω

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_megalono.docx

Μέσω του διαδραστικού υλικού τα παιδιά γνωρίζουν τα στάδια ανάπτυξης του ανθρώπου. Ο κύκλος ζωής του ανθρώπου περνά μπροστά τους και τα παιδιά μέσω της διαχείρισης των εικόνων και των ερωτήσεων δοκιμάζουν και επαληθεύουν τις γνώσεις τους.Οι εικόνες που παρουσιάζονται στα διαφορετικά μέρη του διαδραστικού βίντεο βοηθούν τα παιδιά να ταυτίσουν τη σωστή εικόνα με το αντίστοιχο στάδιο ανάπτυξης που παρουσιάζεται . Απαιτείται η συνεργασία των ομηλίκων και των ομηλίκων με τον/την εκπαιδευτικό χωρίς τη συνδρομή της τεχνολογίας, μέσω της επικοινωνίας και του διαλόγου. Συνοδευτικά στη φάση αυτή είναι και το φύλλο εργασίας για την  κατανόηση των σταδίων ανάπτυξης.


Μεγαλώνω

Ο κύκλος ζωής του ανθρώπου

Το βίντεο κυκλοφορεί και στο Youtube
Δημιουργός Σεναρίου: Βασιλική Μπουλτή (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ανθρώπινο σώμα: '' Η τελειότερη μηχανή ''» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1234