Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί

1 ώρα

Ανάκληση προϋπαρχουσών γνώσεων

5λεπτά

Ξεκινώντας, στην αρχή της διδακτικής ώρας, προσπαθούμε με ερωτήσεις να κάνουμε τους μαθητές να ανακαλέσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις που έχουν, να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον τους και να κάνουμε έτσι μία εισαγωγή στο θέμα. Τέτοιες ερωτήσεις μπορούν να αφορούν:

  • αν θυμούνται να ένιωσαν κάποιο σεισμό που εκδηλώθηκε,
  • αν γνωρίζουν περιοχές της Γης που να υποφέρουν από ισχυρούς σεισμούς,
  • αν άκουσαν πρόσφατα κάποιον σεισμό που να προκάλεσε καταστροφές ή θύματα,
  • αν θυμούνται ή αν έχουν ακούσει για κάποιο καταστρεπτικό σεισμό που έγινε στην Ελλάδα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1256