Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί

1 ώρα

Πρόκληση ενδιαφέροντος μαθητών

5λεπτά

Δείχνουμε εικόνες από καταστροφές που προκλήθηκαν από ισχυρούς σεισμούς, καθώς και κάποια ταινία μικρής διάρκειας που να αναπαριστά το εσωτερικό της Γης και την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, την οποία μπορούμε να βρούμε εύκολα στο διαδίκτυο.


Εσωτερικό της Γης και λιθοσφαιρικές πλάκες


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1257