Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

1 ώρα

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ekkrem-provlepseises-ypotheseis.docx

Στη φάση αυτή δίνουμε στους μαθητές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ώστε να διατυπώσουν τις δικές τους υποθέσεις και προβλέψεις για το ποιοι παράγοντες και πώς επηρεάζουν την κίνηση του απλού εκκρεμούς.


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΥΔΙΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1268