Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ

1 ώρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5λεπτά
Φύλλα Εργασίας
ekkremes_-_eisagogi.docx

Στην εισαγωγή δείχνουμε μια φωτογραφία από το σχολικό βιβλίο με τον Γαλιλαίο, ένα εκκρεμές και ένα χώρο ιταλικής εκκλησίας και με αφόρμηση την φωτογραφία αναφερόμαστε στην ιστορία του πώς ο Γαλιλαίος επισκεπτόμενος τον καθεδρικό ναό της Πίζας και παρατηρώντας την κίνηση ενός πολυελαίου προσπάθησε να εξηγήσει την κίνηση του πολυελαίου μελετώντας ένα απλό εκκρεμές. 70 χρόνια αργότερα το εκκρεμές χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των πρώτων ρολογιών - επίπλων που ήταν τα πρώτα ρολόγια ακριβείας που εφευρέθηκαν.


Γαλιλαίος και απλό εκκρεμές


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΞΥΔΙΑΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
1267